Rapporten er en evaluering av fem arbeidskontorers iverksetting av tilbudsgarantien for unge langtidsledige 20-25 åringer. Den inneholder en kort gjennomgang av bakgrunnen for garantien og av teorier om iverksetting av offentlig politikk. Deretter presenteres kvalitative studier av iverksettingen av garantien ved arbeidskontorene i Kristiansund, Lillehammer, Gamle Christiania, Lørenskog og Harstad. Undersøkelsen viser at arbeidsmarkedsetaten har iverksatt garantien på en bra måte, men at det ligger et forbedringspotensiale i å forbedre samarbeidet med private arbeidsgivere og i å forbedre samarbeidet med utdannings- og sosialtjenestene i kommunene. Undersøkelsen viser også at det er mange lokale initiativ ved arbeidskontorene, samtidig som en del informanter ønsker at arbeidskontorene bør få større handlefrihet. Spørsmålet blir om dette ønsket kan gå ut over nasjonale standarder for likhet.

Bestill rapport

Forsterket innsats? Evaluering av fem arbeidskontorers iverksetting av den forsterkede innsatsen for langtidsledige i alderensgruppa 20-24 år. | (rapportnr. 199717)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X