Forsterket innsats? Evaluering av fem arbeidskontorers iverksetting av den forsterkede innsatsen for langtidsledige i alderensgruppa 20-24 år.

Rapporten er en evaluering av fem arbeidskontorers iverksetting av tilbudsgarantien for unge langtidsledige 20-25 åringer. Den inneholder en kort gjennomgang av bakgrunnen for garantien og av teorier om iverksetting av offentlig politikk. Deretter presenteres kvalitative studier av iverksettingen av garantien ved arbeidskontorene i Kristiansund, Lillehammer, Gamle Christiania, Lørenskog og Harstad. Undersøkelsen viser at arbeidsmarkedsetaten har… Les mer »