Denne rapporten utgjør Del 1 av evalueringen av Oppland fylkeskommunes forprosjekt «Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre»: Del 1 omhandler resultatene fra evalueringen som bl.a. Viser at prosjektene har tatt opp aktuelle og relevante problemstillinger sett i forhold til fylkestingets vedtak, at de fleste av tiltakene er gjennomført etter planen, og at måloppnåelsen er høy for flesteparten av prosjektene. Det råder imidlertid fortsatt en viss usikkerhet med videreføringen av flere av prosjektene i de to kommunene. På bakgrunn av lærdommen fra forprosjektet anbefaler vi Oppland fylkeskommune å gå videre med hovedprosjektet. Del 2 er publisert i en egen rapport med samme tittel og inneholder korte prosjektbeskrivelser av de 10 prosjektene som er med i evalueringen.

Bestill rapport

Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre i Oppland. Del 1. En evaluering av Oppland fylkeskommunes forprosjekt. | (rapportnr. 199814)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X