I notatet drøftes hvilken betydning en flyplass på Tolstadåsen kan ha for utvikling av næringsliv, sysselsetting og kompetanse i Nord-Gudbrandsdalen.

Bestill rapport

Flyplass på Tolstadåsen – hva kan den bety for regionens utvikling | (rapportnr. 199906)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X