I notatet drøftes hvilken betydning en flyplass på Tolstadåsen kan ha for utvikling av næringsliv, sysselsetting og kompetanse i Nord-Gudbrandsdalen.

Bestill rapport

Flyplass på Tolstadåsen – hva kan den bety for regionens utvikling | (rapportnr. 199906)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 60,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X