Denne rapporten beskriver lokale og regionale beskatningsreguleringer på anadrome laksefisk i 1995 og 1996. Det er gitt en enkel vurdering av erfaringene med de ulike reguleringene og hvordan de er utformet i ulike fylker og for bestander i ulike tilstandskategorier. Spesielt er det gitt en beskrivelse av de 7 prøveprosjektene med alternative beskatningsreguleringer bl.a. basert på kvoteordninger. Rapporten inngår som en delrapport i evalueringen av prosjektet «Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene» som Østlandsforskning utfører for Direktoratet for naturforvaltning

Bestill rapport

Erfaringer med beskatningsreguleringer i vassdrag med anadrome laksefisk | (rapportnr. 199614)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X