Stortinget bevilget i 1994 20 mill. kroner til jobbskapingsprosjekter, med det formål å støtte opplærings- og veiledningstiltak overfor arbeidsledige som ønsker å starte egen næringsvirksomhet. I dette notatet foretas det en gjennomgang av de ca 40 prosjektene som fikk tilskudd av jobbskapingsmidler i 1994. Det gis innledningsvis en kort teoretisk behandling av temaet etablereropplæring. Deretter drøftes forvaltningsmessige sider ved jobbskapingsprosjektene. De enkelte prosjektene beskrives med hensyn til formål/målsetting, organisering og finansiering. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne i prosjektene, og i notatet rapporteres resultatene fra denne.

Bestill rapport

En gjennomgang av etablereropplæringsprosjekter som fikk tilskudd av jobbskapningsmidler fra Arbeids | (rapportnr. 199508)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X