Kort utredning om arbeidsmarkedet og utdanningsbehovet for informasjonsmedarbeidere i Norge. Analyse på basis av undersøkelse av stillingsannonser, og fra tidligere norske og svenske utredninger.

Bestill rapport

Arbeidsmarked og utdanningsbehov for informasjonsarbeidere i Norge. | (rapportnr. 199032)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 45,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X