Denne rapporten er en av fire i en større evaluering av kurs- og jobbskapingsmidlene, som Østlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Arbeidsdirektoratet. Denne rapporten tar for seg den politiske prosessen og målsettingene bak kurs- og jobbskapingsmidlene, og evaluerer arbeidsmarkedsetatens håndtering av midlene. Evalueringen viser at arbeidet med kurs- og jobbskapingsprosjektene varierer mye fra fylke til fylke. Ofte er dette arbeidet lavt prioritert fordi det anses å ligge på siden av etatens ordinære virksomhet og kompetanseområde. Der arbeidsmarkedsetaten er involvert i nettverk sammen med representanter fra andre instanser som driver etablereropplæring, er imidlertid engasjementet stort.

Bestill rapport

Arbeidsledige etablerere Del III: Iverksetting og gjennomføring av kurs- og jobbskapingsprosjektene | (rapportnr. 199704)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X