Denne rapporten omhandler evaluering av prosjektet ”Kvalitet i relasjonsprosesser” i Inderøy kommune, 2002-2004. Utviklingsprosjektet har vært en prosessorientert kompetanseutvikling for personalet i private og kommunale barnehager i kommunen, med fokus på hvordan voksne kan praktisere anerkjennelse i relasjoner slik at ungenes sjølfølelse styrkes. I evalueringen er det innhentet erfaringer og resultater gjennom spørreundersøkelse til alle ansatte samt fokusgruppemøter og intervjuer med sentrale aktører. Evalueringen viser at ”anerkjennende relasjoner” i stor grad er etablert som felles plattform i barnehagene og at utviklingsprosjektet har medført endringer på flere nivå. Boken bestilles hos: Inderøy Kommune Kundetorget 7670  Inderøy Tlf.: 74124220 Fax.:74124219 Mail: mailto:Postmottak@Inderoy.kommune.No»> Postmottak@Inderoy.kommune.No

Bestill rapport

Å møte barn med respekt. – evaluering av et utviklingsarbeid i Inderøybarnehagen | (rapportnr. 200516)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 250,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X