Har du noen gang lurt på hvordan migrasjon bidrar til utvikling i din region, spør forskere bak forskningsprosjektet Matilde. Hva betyr innvandring fra ikke EU-land for distrikts- og fjellområder i Europa? Kan migrasjon bidra til mer bærekraftig utvikling og et inkluderende lokalsamfunn?

Kart over land og caseområdene i Matilde: fra Tyrkia i sør til Finland og Norge i nord.

Matilde, som står for Migration impact assessment to enhance Integration and local development in European rural and mountain regions, er et 3-årig EU-finansiert forskningsprosjekt som foregår samtidig i 10 europeiske land. I Norge er det Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet og Innlandet Fylkeskommune som deltar.

De 25 partnere i Matilde lanserer nå en postkortkampanje over hele Europa for å bevisstgjøre lokalbefolkningen i de valgte studie-områdene. Kortene blir spredt digitalt og når forskere er ute på feltarbeid.

Intervjuer

I Innlandet skal forskerne denne våren blant andre intervjue ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter, folkevalgte og engasjerte i veldedige organisasjoner. Det er Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen som er hovedområdene som undersøkes. Hovedfokus rettes mot sosiale effekter og økonomiske virkninger.

Prosjektet startet i 2020 og til nå har mye tid gått til statistikkinnhenting og dokumentstudier, forteller prosjektkoordinator ved Østlandsforskning Per Olav Lund. – Vi har kartlagt hvordan migrasjon i Norge fungerer og hvordan den nasjonale politikken rundt dette er. Nå skal vi undersøke hvordan innvandre integreres i lokalsamfunnet og hvordan politikken brukes i praksis. Han forklarer: -I dette prosjektet ønsker vi å belyse virkninger og effekter ved både innvandring til regionen, og utvandringen fra regionen, det er det som ligger i begrepet migrasjon.

I tillegg til postkort-kampanjen er det utviklet en quiz der du kan teste dine kunnskaper om migrasjon i Europa.  Bruk QR koden til å finne ut mer om migrasjon til distrikts- og fjellområder i hele Europa (engelsk).

Like før jul ble Lund intervjuet av Gudbrandsdalsradioen om prosjektet. Hør hele intervjuet her: