Jenter som deltar i en Ungdomsbedrift (UB) ønsker i større grad enn gutter å bli gründere. UB styrker jenters selvtillit og tro på at de er i stand til å starte en egen virksomhet.

Dette viser en rekke studier som Østlandsforskning har gjennomført.
Generelt viser studiene at deltakelse i prosjektet «Ungdomsbedrift» på videregående skole, øker sannsynligheten for at ungdom ønsker å starte en egen bedrift, men for jenter er effekten enda større.
Funnene er blant annet publisert i artikkelen Gender and self-employment: the role of mini-companies i tidsskriftet Education + Training.

Voksenverden

At effektene av entreprenørskapsprogrammer i skolene viser seg å være særlig gode for jenter, er oppløftende når man ser at det fortsatt er betydelig flere menn enn kvinner som gjør gründere av seg.
Tall fra SSB viser at kvinnelige entreprenører er underrepresentert i forhold til mannlige entreprenører og den gjennomsnittlige kvinnelige gründeren er noe yngre enn den mannlige. Samtidig har kvinner en høyere formalkompetanse og bedriftene deres er ofte mer seiglivede.  Tallene viser at 38,2 prosent av etablererne i personlig eide foretak er kvinner, mot 61,8 prosent menn (SSB, 2016).

Jenter leder

Ungdomsebedrift i Finland. Bilde: Trude Helle Eide

Bildet er annerledes når man ser på dagens ungdom. Andelen gutter og jenter i Norge som deltar i et entreprenørskapsprosjekt i løpet av utdanningen er omtrent lik. I tillegg viser det seg at jenter oftere har lederstillinger i ungdomsbedriftene.

Forskere ser en lik utvikling i andre europeiske land. Østlandsforskning har de siste årene gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer ved 25 skoler i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia.
I intervjuene forteller lærerne at flere jenter blir bedriftsledere i ungdomsbedriftene. Samtidig understreker de at tradisjonelle kjønnsroller eksisterer når man ser på hva bedriftene produserer eller selger og hvordan de blir presentert.

Om dagens gründerjenter blir morgendagens bedriftsledere, gjenstår å se. På lang sikt kan Ungdomsbedrift bidra til å øke kjønnsbalansen innenfor bedriftsetableringene, tror forskerne. Det trengs likevel mer forskning for å kunne si noe om effektene og hvor mange jenter som faktisk etablerer en egen virksomhet seinere i livet.


Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet arbeider med etableringen av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG), som skal utvikle forskningsbasert kunnskap for å forbedre kvaliteten og øke omfanget på entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring.

Hør paneldebatt om entreprenørskap og Ungdomsbedrift fra Skapende Ungdomsmesse på Røros.