Fritidsboliger og miljøutfordringene på fjellet er temaet for flere arrangementer i årets høstferien.

For femte gang er Østlandsforskning medarrangør for Forskernatt på Sjusjøen . Arrangementet under den europeiske Researchers’ Night og er en del av Forskningsdagene.

Fjellforsker Tor Arnesen deltar i et ekspertpanel som diskuterer spørsmål som fortetting/utbygging av hyttefelt, transport til/fra og i hytteområdene, forbruk og estetikk i den norske fjellheimen.

Les debattinnlegget om hva som feiler hytteutbyggingen her 

Miljøutfordringer på fjellet

Samtalen ledes av NRK-profilen Madeleine Cederström, som inviterer forskere til å gi oss sine refleksjoner og mulige løsninger på disse miljøutfordringene fra sine ståsted.

De andre deltakerne er:

– Miljøpsykolog Monica Rønning, Høgskolen i Innlandet

– Arkitekt Eric Hjelle Carlsson, RAM Arkitekter

– Sauebonde og samfunnsdebattant Agnete Fauskrud

Trubadur Rune Flodström underholder.

Les mer om arrangementet på Sjusjøen her.

Forskernatten finner sted på Låven bar på Sjusjøen fredag 27.september kl 19.00

Hytte- og setersøndagen

Uka etter, søndag 6.oktober, deltar fjellforskerne på Maihaugens Hytte- og setersøndag.

Her holder Tor Arnesen foredraget «Hyttene, naturen og tilfellet Sjusjøen galskap – eller fornuft». Seniorforsker Odd Inge Vistad ved Norsk Institutt for Naturforskning snakker om «Stien  – til nytte, glede og mistrivsel».

Bidragene er del av en serie åpne møter som arrangeres av forskernettverket «Utmark i endring», som har deltakere fra Ruralis, Nibio, NMBU, NTNU, Nordlandsforskning, NORCE, NIKU og NINA.

Les mer om Maihaugens Hytte- og setersøndag her.