Hva finnes det av forskning rundt fritidsboliger og hva vet vi lite om? Disse spørsmål har stått sentrale i prosjektet «Fritidsboligen og innlandssamfunnet – en kunnskapsstatus». Arbeidet baserer seg på et systematisk søk i vitenskapelige databaser, i tillegg til en gjennomgang av andre empiriske forskningsarbeider i perioden 2007-2020. Prosjektet har vært et samarbeid med Innlandet Fylkeskommune. Over 20 prosent av fritidsboliger i Norge ligger i Innlandet og ‘kunnskapsstatussen’ skal bidra til å kunne ta kunnskapsbaserte avgjørelser rundt utviklingen.

Kunnskapshulll

Prosjektet avdekker en del forskningsbehov, som for eksempel dypdestudier rundt planlegging og utvikling og påvirkningen av fritidsboligutbygging fra et økosystemperspektiv.

Se presentasjonen i Fylkestinget her (juni 2021)

Hele temaheftet om fritidsboliger i Innlandet ligger her

Samlende nettsider rundt prosjektet Fritidsboligen og innlandssamfunnet ligger her