Kategoriserte innlegg: Følgeevaluering

Gode erfaringer med Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH)

Felles systematikk og rutiner har bidratt til bedre tjenester for brukere av NAV og for ansatte i etaten. En utfordring er at arbeidet fortsatt dokumenteres i flere fagsystemer- det statlige og det kommunale. Det er fortsatt en vei fram til «ett NAV». Det konkluderer forskere i Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet, som har fulgt  «Prosjekt forsvarlige… Les mer »