Evaluering av prosjektet Samarbeidstiltak i landbruket. Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet.

Rapporten drøfter i hvilken grad utviklingsprosjektet «Samarbeid i landbruket» har oppnådd målsettingene om bedre økonomi og sosiale forhold i landbruket gjennom økt bruk av forskjellige samarbeidsløsninger mellom næringsutøverne. Rapporten inneholder en fyldig empirisk gjennomgang av et representativt utvalg samarbeidstiltak, en drøfting av empirien i forhold både til ytre rammebetingelser og indre samhandlingsbetingelser samt faktorer som… Les mer »