Forsknings og utviklingsarbeid i Oppland

Kartlegging av forskning og utviklingsarbeid i Oppland. FoU og regional utvikling, strategier for FoU i Oppland