Kartlegging av forskning og utviklingsarbeid i Oppland. FoU og regional utvikling, strategier for FoU i Oppland

Bestill rapport

Forsknings og utviklingsarbeid i Oppland | (rapportnr. 198802.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X