Kartlegging av forskning og utviklingsarbeid i Oppland. FoU og regional utvikling, strategier for FoU i Oppland

Bestill rapport

Forsknings og utviklingsarbeid i Oppland | (rapportnr. 198802.04)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 120,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X