Rapporten gir en evaluering av Kommunaldepartementets forsøksvirksomhet i Berlevåg og Kautokeino med hensyn til rekruttering av kompetansebaserte næringsvirksomheter. Forsøket er en oppfølging av PTD-programmet.

Bestill rapport

Rekruttering som strategi for lokal utvikling. Kan kompetansebasert næringsutvik | (rapportnr. 199414)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X