Rapporten gir en evaluering av Kommunaldepartementets forsøksvirksomhet i Berlevåg og Kautokeino med hensyn til rekruttering av kompetansebaserte næringsvirksomheter. Forsøket er en oppfølging av PTD-programmet.

Bestill rapport

Rekruttering som strategi for lokal utvikling. Kan kompetansebasert næringsutvik | (rapportnr. 199414)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X