Utviklingsaktører

VS2010 Innlandet er fra 2002 etablert som et hovedprosjekt under forskningsprogrammet VS2010 og har fått tilsagn om finansiering som et fullt hovedprosjekt i perioden 2003-2005. Finansieringen kommer fra Norges Forskningsråd på vegne av LO, NHO og SND. En viktig del av VS2010 Innlandet er samarbeidet med regionale partnere. Det gjelder særlig gjennom delprosjektet ”Partnerskap Innlandet… Les mer »