Utviklingsaktører

VS2010 Innlandet er fra 2002 etablert som et hovedprosjekt under forskningsprogrammet VS2010 og har fått tilsagn om finansiering som et fullt hovedprosjekt i perioden 2003-2005. Finansieringen kommer fra Norges Forskningsråd...