Fritidsboligene og utlendinger. Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområder i Norge.

Innkommende transnasjonalt eierskap til fritidsboliger er et lite segment om en ser hele fritidsbolig-Norge under ett. Det er heller ingen åpenbare grunner til å tro at dette vil endre seg vesentlig i årene som kommer. Fritidsboligmarkedet sett under ett er først og fremst et nasjonalt marked. En markedssegmentering krever betydelige ressurser. Så langt vi kan… Les mer »