Innkommende transnasjonalt eierskap til fritidsboliger er et lite segment om en ser hele fritidsbolig-Norge under ett. Det er heller ingen åpenbare grunner til å tro at dette vil endre seg vesentlig i årene som kommer. Fritidsboligmarkedet sett under ett er først og fremst et nasjonalt marked. En markedssegmentering krever betydelige ressurser. Så langt vi kan se er det ikke grunnlag for å arbeide for en bredt anlagt markedssegmentering mot utenlandsk eierskap. For visse og viktige nisjer i markedet kan derimot situasjonen være en annen. Det er grunn til å vurdere nærmere den betydningen og det potensialet som ligger i utenlandsk eierskap til fritidsbolig i tilknytning til de store reiselivsdestinasjonene.

Bestill rapport

Fritidsboligene og utlendinger. Om transnasjonalt eierskap av fritidsboliger i fjellområder i Norge. | (rapportnr. 200907)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X