Bevisste utdanningsvalg? Resultater fra en undersøkelse i Oppland.

Rapporten beskriver resultater fra en undersøkelse blant 10, klassinger i to regioner i Oppland, hvor vi har kartlagt nærmere hvorfor ungdom velger det utdanningstilbudet de gjør i videregående skole, hvorfor valg som tas er såpass tydelig kjønnsbestemt, og hva som generelt påvirker valgene som tas. Undersøkelsen bekrefter funn gjort i andre undersøkelser som viser at… Les mer »