Turistinformasjon langs rv55 over Sognefjellet- en vurdering av informasjonsmaterialet langs Nasjonal turistveg over Sognefjellet

Rapporten er skrevet etter oppdrag fra Statens vegvesen, Turistvegkontoret. Formålet har vært å framskaffe informasjon om bruken av turistinformasjon på riksveg 55 over Sognefjellet.Sognefjellsvegen RV55 fikk i 1997 status som Nasjonal turistveg. Dette innebærer blant annet tilrettelegging i form av et informasjonssystem. Stortinget har vedtatt å forlenge satsningen. Det planlegges 11 nye turistveger i tillegg… Les mer »