Mellomevaluering av Eurotre-prosjektet

Evaluering av første fase i trevareindustriens bransjeprosjekt Eurotre. Evalueringen inngår som grunnlag for BUNT-evalueringen (Bedriftsutvikling gjennom ny teknologi)