Evaluering av første fase i trevareindustriens bransjeprosjekt Eurotre. Evalueringen inngår som grunnlag for BUNT-evalueringen (Bedriftsutvikling gjennom ny teknologi)

Bestill rapport

Mellomevaluering av Eurotre-prosjektet | (rapportnr. 199207.02)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X