Trehusindustrien i Innlandet – egenskaper, dynamikk og utfordringer

I denne rapporten studeres trehusindustrien og relatert virksomhet lokalisert i Hedmark og Oppland. Formålet er å analysere trehusnæringens nåværende status og utfordringer i en regional sammenheng samt å foreslå tiltak som adresserer disse utfordringene.. Problemstillingene som rapporten svarer på er: Hvilket omfang har næringen? Hvordan er utviklingstendensene i næringen? Hvordan skjer utvikling i næringen og… Les mer »

Erfaringer fra Produksjonsløftet i Glåmdalen. Evaluering av Produksjonsløftet I

Østlandsforskning har evaluert erfaringer med implementering av «Produksjonsløftet» i enkelte bedrifter i Solør-regionen. Målsettingen i Produksjonsløftet var formulert på følgende måte: Økt verdiskaping ved mer ressurseffektiv produksjon hos hjørnesteinsbedriftene i Solør-kommunene ved utprøving av bilindustriens lean tenkemåte og filosofi. Slik vi har vurdert de ulike bedriftene sine erfaringer og de resultater vi har hatt tilgang… Les mer »