Ny vekst i disktriktene? Evaluering av prosjektvirksomheten i forsøksporgrammet Privat Tjenesteyting i Distriktene.

I rapporten evalueres prosjektvirksomheten i forsøksprogrammet «Private Tjenesteyting i Distriktene», eller PTD-programmet. Formålet med programmet har vært å lære om nye vekstmuligheter i distriktene og nye distriktspolitiske virkemidler. I rapporten gis en bred gjennomgang av de ulike prosjektene, hvordan de har vært organisert, hvilke resultater som har blitt oppnådd og hvilke lærdommer som kan trekkes… Les mer »