I rapporten evalueres prosjektvirksomheten i forsøksprogrammet «Private Tjenesteyting i Distriktene», eller PTD-programmet. Formålet med programmet har vært å lære om nye vekstmuligheter i distriktene og nye distriktspolitiske virkemidler. I rapporten gis en bred gjennomgang av de ulike prosjektene, hvordan de har vært organisert, hvilke resultater som har blitt oppnådd og hvilke lærdommer som kan trekkes om distriktspolitiske muligheter. Prosjektene dekker en stor spennvidde, de representerer en god del kreativitet, og en del nye aktører har kommet på banen. Enkelte interesante områder for økonomisk utvikling har kommet fram, men generelt gir programmets erfaringer begrenset grunnlag for å peke på nye distriktspolitiske muligheter med et stort utviklingspotensiale.

Bestill rapport

Ny vekst i disktriktene? Evaluering av prosjektvirksomheten i forsøksporgrammet Privat Tjenesteyting i Distriktene. | (rapportnr. 199201)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X