Fritidsfiske i seks kommuner på Sør- og Østlandet og befolkningens holdninger til kalking

Undersøkelsen har kartlagt voksne og barns fritidsfiskevaner og holdninger til ulike forvaltningstiltak, med spesiell vekt på kalking, i kommunene Aurskog-Høland, Oslo, Vegårshei, Grimstad, Kristiansand og Kvinesdal. Undersøkelsen avdekket store regionale og lokale forskjeller i folks fiskevaner og holdninger til fiskeforvaltning. Sentrale dimensjoner for å forklare ulikheter var by-land, lokale tradisjoner, ressurssituasjon og sur nedbør.