Rovviltkonflikten. Lokalsamfunn mot storsamfunn og periferi mot sentrum

Notatet drøfter konflikten mellom rovviltvern og sauehold i hhv. et sentrum-periferi-perspektiv og storsamfunn-lokalsamfunn-perspektiv. Notatet konkluderer med at det eksisterer en konfliktsituasjon mellom en forvaltningsstrategi basert på klassisk naturvernideologi og en forvaltningsstrategi basert på ressursbasert småskala næringsdrift. Konflikten mellom forvaltningsstrategiene er ideologisk betinget, og dreier seg om henholdsvis klassisk naturvern med vekt på “naturens orden” på… Les mer »