Engangere og gjengangere – hvorfor noen forblir sosialhjelpmottakere

Rapporten bygger på materialet fra intervjuundersøkelsen av sosialklienter levekår, og tar som utgangspunkt en diskusjon av sosialhjelpas rolle før og nå. Rapporten viser at mange av de samfunnsfaglige modellene som brukes kan forklares lite av hvorfor noen blir gående på sosialhjelp og andre ikke. Lengde på arbeidsløshetsperioden og tidligere stønadstid er de beste predikatorene på… Les mer »