Rapporten bygger på materialet fra intervjuundersøkelsen av sosialklienter levekår, og tar som utgangspunkt en diskusjon av sosialhjelpas rolle før og nå. Rapporten viser at mange av de samfunnsfaglige modellene som brukes kan forklares lite av hvorfor noen blir gående på sosialhjelp og andre ikke. Lengde på arbeidsløshetsperioden og tidligere stønadstid er de beste predikatorene på hvorfor folk forblir på sosialhjelp.

Bestill rapport

Engangere og gjengangere – hvorfor noen forblir sosialhjelpmottakere | (rapportnr. 199531)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X