Sysselsetting og næringsliv i Oppland i 2015

På oppdrag fra Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning laget dette notatet om sysselsetting og næringsliv i Oppland. Notatet inngår som en del av underlagsmaterialet til Oppland fylkeskommune i deres arbeid med Fylkesstatistikk 2015.

Hotellstatistikken omfatter ikke bare hoteller! Ny statistikk over den kommersielle overnattingssektoren i Norge.

Gjennom en typoligisering av enkeltbedrifter og klassifisering/regionalisering av kommuner, har det vært mulig å utvikle et system som får fram bedriftsmessige dimensjoner i det norske overnattingstilbudet samt tilbudets og reisestrømmenes romlige fordelig. Målsettingen er at en rekke av de nye bakgrunnskjennetegn integreres i SSB’s offentlige statistikker over overnattingsnæringen.