Ny fornybar varmeenergi i Norge. En utredning om varmemarkedet og Varmeanleggsordningen

Denne rapporten gir en kartlegging av utviklingen i energibildet generelt og mer inngående av bruken av vannbåren varme basert på bioenergi, spillvarme og av varmepumper. Videre analyseres potensialer, barrierer og suksessfaktorer for økt utbredelse av slik vannbåren varme. Avslutningsvis drøftes hvordan virkemiddelbruken best kan innrettes for å nå nasjonale energipolitiske mål. I dette ligger det… Les mer »