Lokale sosiale konsekvenser av en hovedflyplassutbygging på Gardermoen.

Dette er en utredning av lokale sosiale konsekvenser av en hovedflyplassutbygging på Gardermoen. Utredningen er geografisk avgrenset til de to aktuelle vertskommunene for flyplassen, Nannestad og Ullensaker. Rapporten er særlig opptatt av hvilke sosiale konsekvenser en hovedflyplassutbygging kan ha for utsatte grupper i lokalsamfunnet og hva slags forebyggende strategier som bør velges for å hindre… Les mer »