Fritidsfiske etter anadrome laksefisk i saltvann – et forprosjekt

Rapporten summerer opp resultater om deltagelse, innsats og fangst i fritidsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann i Norge fra ulike typer av brukerundersøkelser. I tillegg er det gjennomført en pilotundersøkelse blant medlemmer i en båtforening i Trondheimsfjorden. Ut fra de eksisterende undersøkelsene er det vanskelig å si noe om fangst av laksefisk fra… Les mer »

Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann

Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøyse i saltvann representerer et betydelig problem for forvaltningen av disse artene. Imidlertid har vi svært begrensa kunnskaper om dette fisket. Fordi det er vanskelig å få gode primærdata over fangster, innsats og utøvere av ulovlig fiske, redgjør rapporten for en undersøkelse av sekundærdata om ulovlig fiske. Dataene baserte… Les mer »