Ute av rusmisbruk? Etterundersøkelse av klienter ved rusmiddelavd. avd. d, Sanderud sykehus

Dette er en etterundersøkelse av klienter som har gått i behandling for rusmisbruksproblemer ved Rusmiddelavdelingen, avd. D, ved Sanderud sykehus i Hedmark. Rapporten har to hovedsiktemål: Å beskrive klientenes problemer med misbruk av rusmidler og forskjellige andre problemer, og beskrive klientenes vurdering av nytte og resultat av behandlingen. Ca. 3/4 mestrer sine problemer bedre etter… Les mer »