Dette er en etterundersøkelse av klienter som har gått i behandling for rusmisbruksproblemer ved Rusmiddelavdelingen, avd. D, ved Sanderud sykehus i Hedmark. Rapporten har to hovedsiktemål: Å beskrive klientenes problemer med misbruk av rusmidler og forskjellige andre problemer, og beskrive klientenes vurdering av nytte og resultat av behandlingen. Ca. 3/4 mestrer sine problemer bedre etter behandling. De resterende har fremdeles problemer og mange av disse har kommet i behandling på nytt. Det er stor variasjon i klientenes misbruksproblemer, i andre problemer og i behov for behandling for å mestre misbrukproblemene.

Bestill rapport

Ute av rusmisbruk? Etterundersøkelse av klienter ved rusmiddelavd. avd. d, Sanderud sykehus | (rapportnr. 199304)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 125,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X