Rammebetingelser for transport av tømmer og trevarer – Rørosbanen og Solørbanen

Rapporten drøfter en mulig situasjon der banene blir nedlagt, og hvilke konsekvenser dette kan ha for godstrafikken på banene. For skogbruket vil nedleggelse bety økte transportkostnader for tømmer, noe som evt. vil innebære lavere utbetalingspriser for tømmeret. Skogindustrien i regionen vil på kort sikt bli rammet som følge av at det ikke lenger vil være… Les mer »

”Utvikling av Rørosbanen – rammebetingelser og betydning”

Vi antar at jernbanen har en markedsandel på rundt 20 %.. Rørosbanen hadde ca 200.000 passasjerer i 2001. NSB mottar sannsynligvis et høyere tilskudd for driften av banen enn behovet. Tilskuddet til drift og vedlikehold av infrastrukturen er ca 65 mill kr pr år. Det drøftes forskjellige tiltak for forbedring av persontrafikktilbudet. Det kan ligge… Les mer »