Vi antar at jernbanen har en markedsandel på rundt 20 %.. Rørosbanen hadde ca 200.000 passasjerer i 2001. NSB mottar sannsynligvis et høyere tilskudd for driften av banen enn behovet. Tilskuddet til drift og vedlikehold av infrastrukturen er ca 65 mill kr pr år. Det drøftes forskjellige tiltak for forbedring av persontrafikktilbudet. Det kan ligge fordeler i så vel konkurranseutsetting som en mer separat admini-strering av driften av Rørosbanen. Røros- og Solørbanen har stor betydning for skogbruksnæringen, ettersom biltransport har vesentlig høyere kostnader enn banetransport. Banen representerer en god mulighet for avlastning av Dovrebanen for godstog. Annen godstrafikk på banen er mulig, men det finnes hindringer på kort sikt. Samfunns-økonomiske beregninger som er utført viser at opprettholdelse av begge baner gir et bedre resultat enn Rørosbanen separat. En opprettholdelse av banen må ses i sammenheng med en satsing bl.a i form av organisatoriske endringer. Banens tilbud bør videreutvikles og markedsføres i samarbeid mellom operatør og lokale krefter.

Bestill rapport

”Utvikling av Rørosbanen – rammebetingelser og betydning” | (rapportnr. 200310)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X