”Utvikling av Rørosbanen – rammebetingelser og betydning”

Vi antar at jernbanen har en markedsandel på rundt 20 %.. Rørosbanen hadde ca 200.000 passasjerer i 2001. NSB mottar sannsynligvis et høyere tilskudd for driften av banen enn behovet. Tilskuddet til drift og vedlikehold av infrastrukturen er ca 65 mill kr pr år. Det drøftes forskjellige tiltak for forbedring av persontrafikktilbudet. Det kan ligge… Les mer »

Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland

Bakgrunnen for prosjektet er at forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015 ble lagt ut på høring i juni. Viktige trender innenfor godstransport er at vei og fly har sterk vekst, og har over tid tatt markedsandeler fra bane- og sjøtransport. Bedre infrastruktur har betydning for både næringsliv og regional utvikling. Investeringer i transport internt i eller… Les mer »