Regionsentrenes betydning og utvikling i spredtbygde strøk- en kartlegging av arbeidsplass og befolkningsutvikling i Fjellregionene

Rapporten viser utviklingen i antall arbeidsplass- og befolkningsutvikling i regionsentrene og nabokommunene. Alle regionsentrene har hatt en positiv vekst i antall arbeidsplasser og vært viktig for å opprettholde sysselsettingen i regionene. Veksten i arbeidsplasser har kommet innenfor tjenesteyting og da spesielt det offentlige. Privat og forretningsmessig tjenesteyting har også vokst, men veksten er svakere enn… Les mer »