Omfang og virkninger av eierendringer i regionalt næriongsliv – en litteratursurvey

Prosjektet tar utgangspunkt i den sentralisering som skjer ved at bedrifter i distriktene selges til interesser utenfor egen region. Prosjektet består av en kartlegging av utviklilngen mht. slike eierskapsendringer, og vurderinger av virkninger som slik utlokalisering av eierskap gir opphav til for bedrifter og regionalt næringsliv. Resultatene fra prosjektet er presentert i to rapporter. Foreliggende… Les mer »