Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Utredningens konklusjoner: Spesialarenaer for teater- og konsertvirksomhet osv. er knyttet til faste kunstformidlingsinstitusjoner i bykommunene. Lokale og regionale kulturbygg utgjør de viktigste arenaene for kulturformidling i landkommunene. Kultur-/samfunnshusene med det mest omfattende profesjonelle kulturtilbudet (i omfang og bredde) er lokalisert i typiske regionsentra. Regionale kulturhus tar imot mange av de viktige nasjonale institusjonene. Kunstfaglig kompetanse… Les mer »