Utredningens konklusjoner: Spesialarenaer for teater- og konsertvirksomhet osv. er knyttet til faste kunstformidlingsinstitusjoner i bykommunene. Lokale og regionale kulturbygg utgjør de viktigste arenaene for kulturformidling i landkommunene. Kultur-/samfunnshusene med det mest omfattende profesjonelle kulturtilbudet (i omfang og bredde) er lokalisert i typiske regionsentra. Regionale kulturhus tar imot mange av de viktige nasjonale institusjonene. Kunstfaglig kompetanse er hovedsakelig knyttet til faste institusjoner i bykommunene. Særlig dans og billedkunst rammes av manglende arenaer. Regionteatrene sørger for et minimum av profesjonelle kulturtilbud i de aller fleste kommuner i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Mange av arenaene som benyttes av regionteatrene har en standard som utelukker besøk av nasjonale institusjoner og grupper. Mange kommuner i de tre fylkene mangler arenaer for å ta imot nasjonale institusjoner og grupper. Ca 1/3 av kommunene i de tre fylkene har mer enn en times reiseavstand til nærmeste sted (i eget fylke) med profesjonelt kulturtilbud.Særlig typiske øy- og kystkommuner mangler tilgang til profesjonelle kulturtilbud.De kommunene som er dårligst stilt med hensyn til tilgang til profesjonelle kulturtilbud utgjør ca 90 000 innbyggere (ca 9% av det samlete folketallet).

Bestill rapport

Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal | (rapportnr. 200511)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 70,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X