Utredningens konklusjoner: Spesialarenaer for teater- og konsertvirksomhet osv. er knyttet til faste kunstformidlingsinstitusjoner i bykommunene. Lokale og regionale kulturbygg utgjør de viktigste arenaene for kulturformidling i landkommunene. Kultur-/samfunnshusene med det mest omfattende profesjonelle kulturtilbudet (i omfang og bredde) er lokalisert i typiske regionsentra. Regionale kulturhus tar imot mange av de viktige nasjonale institusjonene. Kunstfaglig kompetanse er hovedsakelig knyttet til faste institusjoner i bykommunene. Særlig dans og billedkunst rammes av manglende arenaer. Regionteatrene sørger for et minimum av profesjonelle kulturtilbud i de aller fleste kommuner i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Mange av arenaene som benyttes av regionteatrene har en standard som utelukker besøk av nasjonale institusjoner og grupper. Mange kommuner i de tre fylkene mangler arenaer for å ta imot nasjonale institusjoner og grupper. Ca 1/3 av kommunene i de tre fylkene har mer enn en times reiseavstand til nærmeste sted (i eget fylke) med profesjonelt kulturtilbud.Særlig typiske øy- og kystkommuner mangler tilgang til profesjonelle kulturtilbud.De kommunene som er dårligst stilt med hensyn til tilgang til profesjonelle kulturtilbud utgjør ca 90 000 innbyggere (ca 9% av det samlete folketallet).

Bestill rapport

Arenaer for profesjonell kunstformidling i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal | (rapportnr. 200511)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X