Reiselivet som produksjonssystem. Funksjonell struktur, romlig organisering og de distriktsbaserte

Notatet gir en presentasjon av et pågående forskningsprosjekt, som har til formål å analysere reiselivet ut fra et systemperspektiv, med vekt på å studere hvordan funksjoner som videreforedling, distribusjon- og salg ivaretas. Prosjektet fokuserer på samarbeid mellom virksomheter og organisasjoner for å fremme distribusjons- og salgs funksjonene, den kontekst denne typen samarbeid fungerer innenfor, samt… Les mer »