Pendling i Hedmark

Notatet er delt i to: Kapittel 1 er en analyse av pendlingen mellom de fire regionene i Hedmark (Hamarregionen, Glåmdalsregionen, Sør-Østerdalsregionen og Nord-Østerdalsregionen), og mellom disse regionene og områdene utenfor fylket. Området utenfor fylket er delt i tre, Gjøvik/Lillehammer, Oslo/Akershus, og resten av veren. I kapittel 2 ser vi på kjennetegn ved de personer som… Les mer »