Notatet er delt i to: Kapittel 1 er en analyse av pendlingen mellom de fire regionene i Hedmark (Hamarregionen, Glåmdalsregionen, Sør-Østerdalsregionen og Nord-Østerdalsregionen), og mellom disse regionene og områdene utenfor fylket. Området utenfor fylket er delt i tre, Gjøvik/Lillehammer, Oslo/Akershus, og resten av veren. I kapittel 2 ser vi på kjennetegn ved de personer som pendler ut av Hedmark fylke. Konkret ser vi på utpendlernes kjønn, alder og utdanning, og hvilke næringer pendlerne arbeider i.

Bestill rapport

Pendling i Hedmark | (rapportnr. 199523)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X